قیمت میلگرد هشترود (دقیقی) 100 تومان کاهش یافت. منبع خبر :