قیمت تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، 50 الی 150 تومان کاهش یافت.