قیمت میلگرد پارس‌ آرمان 100 الی 150 تومان کاهش یافت .