قیمت میلگرد شاهرود با 100 تومان کاهش نسبت به روز گذشته اعلام شد.