به گزارش عصرآهن؛ طی یک ماه گذشته، قیمت شمش صادراتی ایران در بازارهای جهانی به مرز ۴۰۰ دلار در هر تن رسیده که این روند، افزایش قیمت در بازارهای صادراتی شمش فولادسازان داخل را نشان می دهد. این وضعیت، موجب شده تا فولادسازان جهت منتفع شدن از افزایش قیمت‌های جهانی در بازار داخلی با دولت به مذاکره بپردازند.

هم چنین طی ماه جاری بازار داخلی میلگرد آجدار، افزایش قیمتی در حدود ۵۰۰ تومان در هر کیلو داشته است که علت این افزایش قیمت را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: 
•    عرضه ی محدود شمش در بازار داخلی 
•    محاسبه ی قیمت با توجه به نرخ پایه عرضه ها
•    رقابت در خرید شمش
•    التهابات بازار ارز
در طول این مدت، افزایش متناوب قیمت ها در بازار داخلی فولاد با توجه به اصول تنظیم بازار و متاثر از بازار ارز، نقدینگی های سرگردان بازار فولاد را بصورت گسترده ای به سمت خود کشیده، به طوری که تا هفته گذشته، تقاضا پیوسته در بورس کالا و بازار خارج بورس دیده می شد.
روند افزایشی قیمت ها تا جایی التهاب را به بازار تزریق کرده که حتی نقدینگی سرگردان این بازار هم طی اواخر هفته گذشته و امروز به حد اشباع رسیده است. همانطوری که از تقاضای چهارشنبه هفته گذشته و امروز پیداست؛ تقاضای محصول نهایی در کل اقبالی به عرضه های فعلی با نرخ پایه جدید از خود نشان نداده است.
در نهایت وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور، قول کاهش و تعدیل قیمتها را با افزایش عرضه ها در بورس کالا داده که متعاقب آن دستور اکید رعایت عرضه ها به فولادسازان صادر شده است.
امروز، ظاهرا جلسه کمیته تخصصی فولاد برگزار شده تا مجددا فولادسازان در این خصوص با عوامل نظارتی دولت به چانه زنی بپردازند.

منبع: گزارشگر فولاد